top of page
Buda heykeli

Geçmiş Yaşam Regresyon Çalışması

Regresyon kaynağa dönüş demektir. 

 

Regresyon çalışması; bugün yaşanılan durumun, çözülmesi istenilen problemin kaynağı olan, bilinç düzeyinde hatırlamadığımız fakat bilinçaltında var olup, bizi etkileyen geçmiş yaşam anılarını keşfederek, keşfedilen hikayedeki  yarım kalmış, bitmemiş işleri tamamlayıp, blokajları çözmek yolu ile odaklanılan konunun çözümüne katkıda bulunan bir şifa çalışmasıdır.

    

Geçmiş hayatlarda yaşadığımız olayların izleri duygusal, düşünsel, ruhsal ve fiziksel olarak enerji alanımıza, bedenimize ve bilinçaltına kaydolur.

 

Buz dağı örneği zihin yapımızı temsil etmek için çok iyi bir metafordur.     

Zihnimizin bilinçli kısmını buz dağının görünen tarafına,  bilinçaltını ise buz dağının görünmeyen, su altında kalan tarafına benzetebiliriz.

 

Bilinçli zihnimizde hatırlamasak da, bu izler bilinçaltında kayıtlı olduğu için etkileri hayatımıza yansımaktadır.   

 

Bazen yaşadığımız ilişkilerde tıkanıklık , bazen özgüvensizlik,  bazen suçluluk duygusu olarak kendisini gösterir.

Bazen fobilere, hastalıklara, öfkeye sebep olur. Bazen de maddi tıkanıklıklara sebep olur, bolluk bereketimizi etkiler.  

Yani bugün bizi etkileyen konular, problemler, tıkanıklıklar, duygular, kısır döngülerin sebebi bilinçaltında ki kayıtlara dayanır.    

 

Regresyon çalışması ile bilinçaltındaki kayıtlara ve bu kayıtların bizi, hayatımızı nasıl etkilediğine bakıyoruz ve konuyu kaynağında çözümlüyoruz.

Bilinçaltındaki negatif kayıtların izleri dönüştükçe, çözülmesi istenilen konu da şifalanmaya başlıyor.

 

Çalışmanın temeli yeniden doğuş inancına dayalı olsa da, çalışmaya katılmak için geçmiş yaşamlara inanmak gerekmiyor. Buna bilinçaltından çıkan sembolik bir hikaye olarak da bakılabilir. Önemli olan konu ile bağlantılı bir hikayeye ulaşmak ve şifadır.

Regresyon Terapisi

Regresyon terapisi

Regresyon terapisi

bottom of page